M E T O D O L O G I A

Al CAMPUS TOTAL FOOTBALL la nostra prioritat és que el jugador progressi en unes condicions immillorables.

Tindrem grups d'entrenament adaptant-se a les  necessitats individuals i col·lectives  de cada jugador.

Grups ajustats per nivell que treballaran conceptes essencials per a cada jugador. Cada grup de 10 serà supervisat sempre per, com a mínim, un entrenador.

Entrenament #CampusTotalFootball.

E S T R U C T U R A   D ' E N T R E N A M E N T S

Començarem sempre les sessions amb un escalfament (Joc de percepció, coordinació, motricitat, etc.), tot seguit​ treballarem el concepte corresponent a la setmana d’entrenament (control,regat,conducció, etc.). Primer des de un punt de vista més individual, centrant-nos més en la tècnica individual i, a continuación, des d’un punt de vista més col·lectiu, introduint també conceptes tàctics.

 

Acabarem sempre les sessions amb partits condicionats, onades o jocs d'ubicació, per posar en pràctica tot l'après a l'entrenament.

ESCALFAMENT

tècnica individual

tècnica col·lectiva

partits condicionats

NECESITES AJUDA?

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Google Places - Círculo Blanco

681 177 077

AVINGUDA OLÍMPIA, s/n

vic